เกมนี้
เล่นฟรี, แอ็คชัน, สวมบทบาท, ผู้เล่นจำนวนมาก, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 30 ส.ค. 2012

Enter the world of Motenia, where even the lowliest mortals can strive to become demigods. Define a legacy. Achieve immortality.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: War of the Immortals
ประเภท: เล่นฟรี, แอ็คชัน, สวมบทบาท, ผู้เล่นจำนวนมาก, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Perfect World Shanghai
ผู้จัดจำหน่าย: Perfect World Entertainment
วันที่วางจำหน่าย: 30 ส.ค. 2012