ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 28 ก.ย. 2012

Choose between different factions, with their own set of expendable soldiers, mechas, and weapons. Protect your brain, mine gold, and destroy the enemy cortex in his bunker complex!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Cortex Command
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Data Realms
ผู้จัดจำหน่าย: Data Realms, LLC
วันวางจำหน่าย: 28 ก.ย. 2012