ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 10 ส.ค. 2012

Test your skills in this light-hearted battle between friends! Heroic teams have gathered to engage in friendly contests on the Academy playfields. Will your team emerge triumphant?

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Robot Entertainment
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Hero Academy
ประเภท: อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Robot Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Robot Entertainment
วันวางจำหน่าย: 10 ส.ค. 2012