ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 19 ก.พ. 2014

Bullet-hell, boss-battle, first-person shooter, with giant-robots, martinis and jetpacks. YES. Drink the cocktails. Fight the titans. Make your own Titans. Drink your friend's cocktails.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Dejobaan Games, LLC
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Drunken Robot Pornography
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Dejobaan Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Dejobaan Games, LLC
วันวางจำหน่าย: 19 ก.พ. 2014