ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 6 ส.ค. 2012

A mysterious entity is absorbing and corrupting your music before your very eyes. You must battle through your own song collection and fight to reclaim your music!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Symphony
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Empty Clip Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Empty Clip Studios
วันวางจำหน่าย: 6 ส.ค. 2012