เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 6 ส.ค. 2012

A mysterious entity is absorbing and corrupting your music before your very eyes. You must battle through your own song collection and fight to reclaim your music!

อีก อินดี้ วิดีโอ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Symphony
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Empty Clip Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Empty Clip Studios
วันที่วางจำหน่าย: 6 ส.ค. 2012