ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 5 เม.ย. 2012

A single-player turn-based dungeon crawler. Take control of a lone hero and explore sprawling dungeons, fight dangerous monsters.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Hack, Slash, Loot
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: David Williamson
ผู้จัดจำหน่าย: David Williamson
วันวางจำหน่าย: 5 เม.ย. 2012