Αυτό το παιχνίδι
Casual, Indie, RPG - Κυκλοφόρησε: 5 Απρ 2012

A single-player turn-based dungeon crawler. Take control of a lone hero and explore sprawling dungeons, fight dangerous monsters.

Περισσότερα Indie βίντεο
Περισσότερα για αυτό το παιχνίδι
Τίτλος: Hack, Slash, Loot
Είδος: Casual, Indie, RPG
Δημιουργός: David Williamson
Εκδότης: David Williamson
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Απρ 2012