Тази игра
Неангажиращи, Независими, Ролеви - Излязла на: 5 април 2012

A single-player turn-based dungeon crawler. Take control of a lone hero and explore sprawling dungeons, fight dangerous monsters.

Още видеа от Независими
Още относно тази игра
Заглавие: Hack, Slash, Loot
Жанр: Неангажиращи, Независими, Ролеви
Разработчик: David Williamson
Издател: David Williamson
Дата на излизане: 5 април 2012