ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 1 มี.ค. 2012

iBomber moves to the Pacific as you fight a whole new enemy across the Pacific rim to regain freedom.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Cobra Mobile
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: iBomber Defense Pacific
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Cobra Mobile
ผู้จัดจำหน่าย: Cobra Mobile
วันวางจำหน่าย: 1 มี.ค. 2012