ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี, อินดี้, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา - วันวางจำหน่าย: 8 พ.ย. 2012

AirMech is fast paced Action RTS that can be played like Dota or Starcraft--you can battle on the ground or command from the skies! Practice solo, or jump into coop or even pvp modes. 1v1, 2v2, or 3v3 plus the army you build to fight alongside you.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: AirMech®
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี, อินดี้, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา
ผู้พัฒนา: Carbon Games
ผู้จัดจำหน่าย: Carbon Games
วันวางจำหน่าย: 8 พ.ย. 2012