ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 23 มี.ค. 2012

Now that you’ve wet your feet with Elements, it’s time to dig in and put your mind to work on even more brain sizzling fun.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Viva Media
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Crazy Machines Elements DLC - Gadget Fun & Tricky Riddles
ประเภท: แคชชวล, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Fakt Software
ผู้จัดจำหน่าย: Viva Media
วันวางจำหน่าย: 23 มี.ค. 2012