ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 15 ส.ค. 2012

Tales from Space: Mutant Blobs Attack is a sci-fi puzzle-platformer of cataclysmic proportions. You’re a Blob of alien origin with mutant powers and an insatiable appetite.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Tales From Space: Mutant Blobs Attack
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: DrinkBox Studios
ผู้จัดจำหน่าย: DrinkBox Studios
วันวางจำหน่าย: 15 ส.ค. 2012

Alcohol Reference
Fantasy Violence
Mild Language