ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 1 มี.ค. 2012

In an all-new, completely revamped LUXOR Evolved, the chains are faster, the power-ups more awesome, the shooters more stealthy. In this retro-styled arcade shooter, you’ll experience a faster, more intense LUXOR, unlike any you’ve seen before.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก MumboJumbo
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Luxor Evolved
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: MumboJumbo
ผู้จัดจำหน่าย: MumboJumbo
วันวางจำหน่าย: 1 มี.ค. 2012