ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล

Gain access to the full season [7 episodes] of Law & Order: Legacies by purchasing the series from the start, which will act as your gateway to obtaining all of the episodes in a season long saga that puts the outcome in your hands.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Telltale Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Law & Order: Legacies
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Telltale Games
ผู้จัดจำหน่าย: Telltale Games