ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2012

Magical Drop V is back in a new version fully designed to taking advantage of proven game mechanics, modern visuals and focus on a Social Multiplayer online experience.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Magical Drop V
ประเภท: อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Golgoth Studio
ผู้จัดจำหน่าย: UTV Ignition Entertainment
วันวางจำหน่าย: 15 พ.ย. 2012