ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, ผจญภัย, อินดี้, แข่งขันความเร็ว - วันวางจำหน่าย: 11 พ.ย. 2014

OPEN-WORLD carjacking goes back to the '80s in this 8-BIT nostalgic throwback. Run missions! Outrun the law! Rampage the city with weapons, power-ups and vehicles!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Vblank Entertainment, Inc.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Retro City Rampage™ DX
ประเภท: แอ็คชัน, ผจญภัย, อินดี้, แข่งขันความเร็ว
ผู้พัฒนา: Vblank Entertainment, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: Vblank Entertainment, Inc.
วันวางจำหน่าย: 11 พ.ย. 2014

Blood, Crude Humor, Sexual Content, Use of Alcohol, Violence