ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 11 ต.ค. 2012

Collect items, escape deadly traps, send your opponents flying to their doom, smash bricks, execute aerial acrobatics, burst chickens to dust and feathers, or top the fastest speedruns!

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Focus Home Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Rotastic
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Dancing Dots
ผู้จัดจำหน่าย: Focus Home Interactive
วันวางจำหน่าย: 11 ต.ค. 2012