ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 4 เม.ย. 2012

Lead a Griffin Elite Squad in missions through the territory of the fearsome Scorpion creatures, the terrible Wolfen packs, or the brutal Bran-Ô-Kor Orcs.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Focus Home Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Confrontation
ประเภท: แอ็คชัน, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Cyanide
ผู้จัดจำหน่าย: Focus Home Interactive
วันวางจำหน่าย: 4 เม.ย. 2012