ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 20 มี.ค. 2012

Navigate the beauty and hazards of the solar system while riding a wave of light through 100+ levels in this innovative action-puzzle game!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Waveform
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Eden Industries
ผู้จัดจำหน่าย: Eden Industries
วันวางจำหน่าย: 20 มี.ค. 2012