ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้

Begin a journey through one of the most original first-person games of recent years.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Dear Esther
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: The Chinese Room Robert Briscoe
ผู้จัดจำหน่าย: The Chinese Room