ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 24 ก.ย. 2013

Of course you all remember Steel Storm, well known for its fierce and intense action. This DLC is not only action packed, but also brings a challenge full of puzzles and traps, you need to think your way through.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Steel Storm: Forgotten Prison DLC
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Kot in Action Creative Artel
ผู้จัดจำหน่าย: Kot in Action Creative Artel
วันวางจำหน่าย: 24 ก.ย. 2013