ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 14 ก.พ. 2013

Deep in the underworld of Ardania, a threat of the most evil nature grows and multiplies with an appetite for destruction that is unsurpassed. Summoned from the depths of the Bottomless Pit, the (once) mighty Báal-Abaddon has been torn from his throne of skulls and...

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Paradox Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Impire
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Cyanide Montreal
ผู้จัดจำหน่าย: Paradox Interactive
วันวางจำหน่าย: 14 ก.พ. 2013