ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน - วันวางจำหน่าย: 11 ม.ค. 2012

Bank, hover, touch-down & sometimes even shake zombies from their chopper during lift-off in order to make your rescue & complete your mission.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก inXile Entertainment
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Choplifter HD
ประเภท: แอ็คชัน
ผู้พัฒนา: inXile Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: inXile Entertainment
วันวางจำหน่าย: 11 ม.ค. 2012

Alcohol Reference

Blood

Language

Mild Suggestive Themes

Violence