ข่าวสาร
เกมนี้
จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 24 ต.ค. 2011

Run a modern airline, design unique airplanes and grow a run-down carrier into a globally recognized company that passengers practically beg to fly

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Kalypso Media Digital
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Airline Tycoon 2
ประเภท: จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: b-Alive
ผู้จัดจำหน่าย: Kalypso Media Digital
วันวางจำหน่าย: 24 ต.ค. 2011

DRM ภายนอก: Requires a Kalypso account

Use of Tobacco