ข่าวสาร
เกมนี้
เล่นฟรี, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 15 ต.ค. 2014

Delve into classic turn-based strategy gaming with elements of table top miniatures, fantasy RPG and TCG style gameplay all wrapped into one.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Pox Nora
ประเภท: เล่นฟรี, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Desert Owl Games LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Desert Owl Games LLC
วันวางจำหน่าย: 15 ต.ค. 2014