ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 23 เม.ย. 2012

Mayan prophecy foretells the beginning of a new world age on December 21, 2012. Can the four heroes save humanity by defeating these evil foes?

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Dark Artz Entertainment
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Revelations 2012
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Dark Artz Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Dark Artz Entertainment
วันวางจำหน่าย: 23 เม.ย. 2012

This game is not yet rated. Contains: Blood and Gore, Strong Language, Intense Violence