ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 25 ม.ค. 2012

Oil Rush is a naval strategy game that takes place in a world where nuclear war has melted the ice caps, changing the face of the planet forever. Oil Rush offers unique gameplay, avoiding micromanagement of every single unit, while still providing full control over all...

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Oil Rush
ประเภท: อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Unigine Corp.
ผู้จัดจำหน่าย: Unigine Corp.
วันวางจำหน่าย: 25 ม.ค. 2012