ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 29 ก.ย. 2011

Off-Road Drive, the off-road racing simulation for PC, is the first game ever to deliver a true-to-life, off-road, extreme racing experience. Players will take part in The Russian trophy, Off-Road Trial, Thai Trophy and many other events through the worst driving...

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก 1C Company
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Off-Road Drive
ประเภท: แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: 1C-Avalon
ผู้จัดจำหน่าย: 1C Company
วันวางจำหน่าย: 29 ก.ย. 2011