ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 21 มิ.ย. 2012

Find and rescue your uncle by using his newest invention to work your way through a crazy complex mansion as you switch between dimensions and solve puzzles!

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Square Enix
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Quantum Conundrum
ประเภท: แคชชวล, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Airtight Games
ผู้จัดจำหน่าย: Square Enix
วันวางจำหน่าย: 21 มิ.ย. 2012

Comic Mischief