ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 22 ม.ค. 2009

Wage war on your friends and enemies in this simple and engaging strategy game. Easy to learn and quick to play, Mayhem Intergalactic is surprisingly strategic. Play against the computer, or duke it out with friends over the internet. The universe shall be yours!

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Mayhem Intergalactic
ประเภท: กลยุทธ์, อินดี้
ผู้พัฒนา: Inventive Dingo
ผู้จัดจำหน่าย: Inventive Dingo
วันวางจำหน่าย: 4 ก.ค. 2007