ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 7 ธ.ค. 2011

In this first full-story expansion to the award-winning Defense Grid, GLaDOS, the menacing AI from Valve’s awesome Portal franchise, guest stars and shakes up the Defense Grid world.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Hidden Path Entertainment
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Defense Grid: The Awakening - You Monster DLC
ประเภท: อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Hidden Path Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Hidden Path Entertainment
วันวางจำหน่าย: 7 ธ.ค. 2011