ข่าวสาร
เกมนี้
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การผลิตวิดีโอ - วันวางจำหน่าย: 10 ก.ค. 2012

The Source Filmmaker (SFM) is the movie-making tool built and used by us here at Valve to make movies inside the Source game engine. Because the SFM uses the same assets as the game, anything that exists in the game can be used in the movie, and vice versa.

วิดีโอเพิ่มเติมจาก Valve
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Source Filmmaker
ประเภท: แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การผลิตวิดีโอ
ผู้พัฒนา: Valve
ผู้จัดจำหน่าย: Valve
วันวางจำหน่าย: 10 ก.ค. 2012