ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 20 ต.ค. 2008

Spectraball combines elements of platforming, puzzle solving, addictive gameplay, and stunning visuals to deliver an experience that sets a new standard for the genre.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Spectraball
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Shorebound Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Shorebound Studios
วันวางจำหน่าย: 20 ต.ค. 2008