ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, ผจญภัย, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 31 ส.ค. 2011

Roesha is a downloadable co-op character who helps DeathSpank in both his battles and his adventure. Enjoy 50% off both the game and DLC!

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Hothead Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Baconing
ประเภท: แอ็คชัน, ผจญภัย, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Hothead Games
ผู้จัดจำหน่าย: Hothead Games
วันวางจำหน่าย: 31 ส.ค. 2011

Blood
Cartoon Violence
Crude Humor
Mild Language
Mild Sexual Themes
Tobacco Reference