ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 26 ก.ย. 2011

Explore war-torn post-apocalyptic landscapes and take fight against enemies using various weapons in this FPS/RTS hybrid.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Iceberg Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Nuclear Dawn
ประเภท: แอ็คชัน, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: GameConnect InterWave Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Iceberg Interactive
วันวางจำหน่าย: 26 ก.ย. 2011