เกมนี้
จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 19 ธ.ค. 2008

From Single Cell to Galactic God, evolve your creature in a universe of your own creations. Play through Spore's five evolutionary stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each stage has its own unique style, challenges, and goals.

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: SPORE™
แนว: จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Maxis™
ผู้จัดจำหน่าย: Electronic Arts
วันที่วางจำหน่าย: 19 ธ.ค. 2008
ภาษา: อังกฤษ, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, สเปน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ฮังการี, ดัตช์, นอร์เวย์, โปแลนด์, รัสเซีย, สวีเดน

Comic Mischief Fantasy Violence Animated Blood Online Interactions Not Rated by the ESRB.