ข่าวสาร
เกมนี้
จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 19 ธ.ค. 2008

From Single Cell to Galactic God, evolve your creature in a universe of your own creations. Play through Spore's five evolutionary stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each stage has its own unique style, challenges, and goals.

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Electronic Arts
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: SPORE™
ประเภท: จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Maxis™
ผู้จัดจำหน่าย: Electronic Arts
วันวางจำหน่าย: 19 ธ.ค. 2008

Comic Mischief

Fantasy Violence

Animated Blood


Online Interactions Not Rated by the ESRB.