Αυτό το παιχνίδι
Simulation - Κυκλοφόρησε: 19 Δεκ 2008

From Single Cell to Galactic God, evolve your creature in a universe of your own creations. Play through Spore's five evolutionary stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each stage has its own unique style, challenges, and goals.

Περισσότερα Simulation βίντεο
Περισσότερα βίντεο από Electronic Arts
Περισσότερα για αυτό το παιχνίδι
Τίτλος: SPORE™
Είδος: Simulation
Δημιουργός: Maxis™
Εκδότης: Electronic Arts
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 19 Δεκ 2008

Comic Mischief

Fantasy Violence

Animated Blood


Online Interactions Not Rated by the ESRB.