เกมนี้
วันวางจำหน่าย: 19 พ.ย. 2008

As John Singleton Mosby, one of the Civil War's most interesting and dynamic leaders, you are charged, not with leading vast armies into battle, but with commanding small bands of skirmishers, scouts, and guerilla fighters on opportunistic missions to scout, ambush, ste

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Mosby's Confederacy
ผู้พัฒนา: Tilted Mill Entertainment, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: Tilted Mill Entertainment, Inc.
วันที่วางจำหน่าย: 19 พ.ย. 2008
ภาษา: อังกฤษ