ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 19 พ.ย. 2008

As John Singleton Mosby, one of the Civil War's most interesting and dynamic leaders, you are charged, not with leading vast armies into battle, but with commanding small bands of skirmishers, scouts, and guerilla fighters on opportunistic missions to scout, ambush, ste

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Tilted Mill Entertainment, Inc.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Mosby's Confederacy
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Tilted Mill Entertainment, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: Tilted Mill Entertainment, Inc.
วันวางจำหน่าย: 19 พ.ย. 2008