ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 31 ต.ค. 2008

On a quest to recover the Scepter of Zeus for The Museum of Lost Secrets, archeologist and adventurer Samantha Swift stumbles upon one of the greatest archeological finds of all time! Unfortunately, she also runs into greedy treasure hunter Ravena Stryker.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก MumboJumbo
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Samantha Swift and the Hidden Roses of Athena
ประเภท: แคชชวล
ผู้พัฒนา: MumboJumbo
ผู้จัดจำหน่าย: MumboJumbo
วันวางจำหน่าย: 31 ต.ค. 2008