ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 30 มิ.ย. 2008

Planet Busters is a new single-player game from Slam, combining puzzle-solving action with awesome firepower and spectacular explosions. The mysterious Scourge have destroyed Earth. Now it’s payback time.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Planet Busters
ประเภท: อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Slam
ผู้จัดจำหน่าย: Slam
วันวางจำหน่าย: 30 มิ.ย. 2008

Mild Fantasy Violence