ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นระหว่างการพัฒนา, อินดี้

Battle your favorite drum 'n' bass track, or relax as you fly through that trance album. "Ugly Baby" takes your MP3 music library and creates floating cities for you to explore. Ten years after the events in Dejobaan's award-winning AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Dejobaan Games, LLC
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: 1... 2... 3... KICK IT! (Drop That Beat Like an Ugly Baby)
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นระหว่างการพัฒนา, อินดี้
ผู้พัฒนา: Dejobaan Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Dejobaan Games, LLC