เกมนี้
วันวางจำหน่าย: 17 ก.ค. 2008

You can't save the whole world. It's going to be eaten by a mythological demon with the head of a fish. But as a puppet that absorbs all it touches, you can try to rescue as much of Earth's greatness as you can before the end arrives.

วิดีโอเพิ่มเติมจาก Dejobaan Games, LLC
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Wonderful End of the World
ผู้พัฒนา: Dejobaan Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Dejobaan Games, LLC
วันที่วางจำหน่าย: 25 ม.ค. 2008