ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 17 ก.ค. 2008

You can't save the whole world. It's going to be eaten by a mythological demon with the head of a fish. But as a puppet that absorbs all it touches, you can try to rescue as much of Earth's greatness as you can before the end arrives.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Dejobaan Games, LLC
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Wonderful End of the World
ประเภท: อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Dejobaan Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Dejobaan Games, LLC
วันวางจำหน่าย: 25 ม.ค. 2008