ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 23 ส.ค. 2006

You play an Uplink Agent who makes a living by performing jobs for major corporations. Your tasks involve hacking into rival computer systems, stealing research data, sabotaging other companies, laundering money, erasing evidence, or framing innocent people.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Introversion Software
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Uplink
ประเภท: อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Introversion Software
ผู้จัดจำหน่าย: Introversion Software
วันวางจำหน่าย: 23 ส.ค. 2006