ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 21 มี.ค. 2008

Master the Art of Speed and become a Ninja Gamer! Ninja Reflex uses martial arts challenges to test your reflexes, sharpen your hand-eye coordination, and measure your reaction times to the millisecond. Wield throwing stars, katanas, nunchucks...even chopsticks!

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Ninja Reflex: Steamworks Edition
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Sanzaru Games
ผู้จัดจำหน่าย: Nunchuck Games
วันวางจำหน่าย: 21 มี.ค. 2008