ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 27 มิ.ย. 2008

Colonial England. Under a certain amount of duress... Jack takes on a job, which will not only cause him a great deal of trouble, but also bring to light the answer to a mystery out of his distant past.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Jack Keane
ประเภท: ผจญภัย
ผู้พัฒนา: Deck13
ผู้จัดจำหน่าย: Deck13
วันวางจำหน่าย: 15 เม.ย. 2008

Comic Mischief

Partial Nudity

Sexual Themes

Use of Alcohol and Tobacco