ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 13 ก.พ. 2009

In the space of fifty years, Earth changed from a planet on cusp of a challenging future to a world a breath away from lifelessness and plunged into an apocalyptic time of ecological disaster, global warfare and the meltdown of human civilization.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Codemasters
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Maelstrom: The Battle for Earth Begins
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: KDV Games
ผู้จัดจำหน่าย: Codemasters
วันวางจำหน่าย: 20 ก.พ. 2007

Alcohol Reference

Blood and Gore

Mild Language

Violence