ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 6 มี.ค. 2012

Embark on an adventure to rescue Charlie’s family from the nefarious industrialist known only as the 'Baron.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Double Fine Productions
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Stacking
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้
ผู้พัฒนา: Double Fine Productions
ผู้จัดจำหน่าย: Double Fine Productions
วันวางจำหน่าย: 6 มี.ค. 2012