ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 14 ต.ค. 2011

A Halloween adventure from Tim Schafer's Double Fine Productions.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Double Fine Productions
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Costume Quest
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Double Fine Productions
ผู้จัดจำหน่าย: Double Fine Productions
วันวางจำหน่าย: 14 ต.ค. 2011