ข่าวสาร
เกมนี้
เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 22 ก.พ. 2012

It’s 2156, and the world has been destroyed by both nuclear and bio-chemical means. Your story takes place in one of the few habitable places left in the world, the Grand Canyon.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Fallen Earth Free2Play
ประเภท: เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Reloaded Productions
ผู้จัดจำหน่าย: Gamersfirst
วันวางจำหน่าย: 12 ต.ค. 2011

Blood and Gore

Drug References

Language

Suggestive Themes

Violence