ข่าวสาร
เกมนี้
สวมบทบาท, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 17 ส.ค. 2011

Avadon: The Black Fortress is an epic, Indie fantasy role-playing saga.

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Spiderweb Software
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Avadon: The Black Fortress
ประเภท: สวมบทบาท, อินดี้
ผู้พัฒนา: Spiderweb Software
ผู้จัดจำหน่าย: Spiderweb Software
วันวางจำหน่าย: 17 ส.ค. 2011